Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

snimek personalistika pro manazery

Personalistika pro manažery

PERSONÁLNÍ ČINNOSTI, POSTUPY A PRÁVNÍ DOKUMENTY

Získejte povědomí o základních i hubších postupech personální práce.

Uvědomte si svou roli v personální strategii VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

Popis kurzu

Cílem práce manažera je excelentní výsledek činností jeho podřízených.

Naučte se vést své podřízené tak, aby zhodnotili své nejlepší schopnosti a motivaci
k dosažení úspěchu.

Získejte přehled
o personálních
činnostech -  jejich smyslu, cílech a porozumnějte roli manažera, v naplňování cílů, skrze personální činnosti.

 

 

latest Running | nike air terra kimbia blue book list series UK: Sneaker Releases, Style Guides & Beauty News

Obsah

Význam a potenciál personální práce.

Personalistika a role manažera.

Získávání zaměstnanců.

Adaptační fáze z pohledu manažera.

Pojetí a řízení pracovního výkonu.

Práva a povinnosti zaměstnance.

Sportswear Design | Giftofvision , Streetwear, Sneaker News and Release Dates

Forma a Rozsah

1 den (9 - 17 hod).

Prezentace s výkladem
a komentářem.

Diskuze a řešení situací
z praxe.

Poutavá  forma výkladu lektorem.

 

 

Mysneakers | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov

Může vás zajímatHODNOCENÍ A MOTIVACE


OVLIVŇOVÁNÍ DRUHÝCH


KOMPETENČNÍ MODEL


POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA


SYSTÉMY ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI


360° ZPĚTNÁ VAZBA

latest jordan Sneakers | Clothes Online , Shoes Online , Giftofvision