Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Skills

Vzdělávání a poradenství

TRADIČNÍ I INOVATIVNÍ FORMY
ROZVOJE SOFT SKILLS.

Našim cílem je úspěch a reálná aplikovatelnost získaných znalostí a dovedností, rozvíjíme a propojujeme 3 klíčové potenciály úspěchu - myšlení, svaly a srdce.
Zaměřujeme se na rozvoj a udržitelnost kompetencí.

 

aktuality