Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

cube

Timemanagement

SEBEŘÍZENÍ, PLÁNOVÁNÍ, ORIENTACE NA CÍL A ZVLÁDÁNÍ STRESU

OSVOJTE SI DOVEDNOSTI SEBEŘÍZENÍ, NAUČTE SE DEFINOVAT CÍLE A URČOVAT PRIORITY.

Popis kurzu


Stanovíte si priority a cíle dle důležitosti.

Budete umět řešit vztah naléhavosti a důležitosti.

Naučíte se techniky zvládání stresu a duševní hygieny.

Plánovací pomůcky.

Obsah

Stanovení cílů a volba priorit.

Kategorizace úkolů a činností dle důležitosti.

Paretův princip 20 : 80 %.

Vyvažování osobních rolí.

Multitasking aneb jak neumíme pracovat s vůlí.

Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů a aktivit.

Efektivní organizace práce.

Forma a rozsah

1denní či 2denní.

Interaktivní forma kurzu.

Individuální přístup.

Individuální zpětná vazba.

Test balance management.


Může vás zajímatSPIN METODA

VYŠŠÍ PRODEJE

STÁLÝ ZÁKAZNÍK

OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

NETWORKING OBCHODNÍKA

OSOBNÍ MARKETING OBCHODNÍKA