Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

cityCity Self-Storage

Mgr. Soňa Fialová,
general manager v ČR:

Společnost City Self-Storage s.r.o. je malá firma zaměstnávající na plný pracovní úvazek 11 zaměstnanců. Zabýváme se zejména pronájmem skladovacích prostor, a tudíž její činnost je ryze obchodní. Na pozici jednatele jsem nastoupila v březnu 2006 a mým úkolem, a tedy i cílem firmy bylo zvýšit prodej, resp. tržby za pronájem skladovacích prostor a splnit tak roční plán.

Sportswear free shipping | Gifts for Runners

V té době jsme bojovali s problémem, kdy se jedné z našich poboček nedařilo, a stáli jsme před rozhodnutím, zda tuto pobočku zavřít. Kromě prodeje jsem ale postupně odhalovala i slabá místa týkající se zejména nastavení procesů ve firmě, ale i v personálním obsazení jednotlivých pozic. V červnu téhož roku jsem navázala spolupráci se společností Skills, spol. s.r.o. Přesvědčilo mě to, jak tato poradenská a vzdělávací společnost pracuje. Naše společnost absolvovala komplexní program společnosti Skills, spol. s.r.o., který začínal vstupní analýzou a odhalením jednotlivých problémů, jejich následné řešení a nastavení procesů až po definování a stanovení klíčových kompetencí jednotlivých zaměstnanců (tzv. kompetenční modely) a jejich ucelený systém vzdělávání. Klíčovým prvkem byla efektivita a podpora při aplikaci do praxe. Co bych ale chtěla zejména vyzdvihnout, je práce lektorů společnosti Skills, spol. s.r.o., jmenovitě Ing. arch. Václava Šlapáka, který byl skutečným partnerem na naší cestě k úspěchu.
     Ing. arch. Šlapák vždy hledá nejefektivnější cestu vedoucí co nejrychleji k cíli, jeho kreativita je příkladná, je výborný motivátor, který si rychle získá respekt jednotlivců i celého týmu a vždy jedná fér, je upřímný a nic neskrývá.
     Mohu jednoznačně a objektivně zhodnotit, že již po roce naší spolupráce se stav v naší společnosti velmi zlepšil a prodej se významně zvýšil. Naše tržby neklesly ani v době krize, což připisuji nejen zvýšené snaze našich zaměstnanců, ale právě i poradenské a vzdělávací společnosti Skills, spol. s.r.o."

 

 

Kontakt: sfi@cityselfstorage.com, tel. 296 788 111