Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

IMG 08662 úprava čb zmenšená2 otočená

M. HUMPOLÍKOVÁ

 

referentka vzdělávacích projektů

martina.humpolikova@skills.cz
+420 241 719 208

Stará se o koordinaci kurzů a dalších aktivit Skills - zajišťuje kompletní přípravu materiálů a zázemí pro kurzy.
Jako asistentka ředitele a jednatelky společnosti má také zodpovědnost za chod kanceláře, včetně vyřizování administrativní agendy.

Spolupracuje i na tvorbě propagačních a marketingových materiálů a komunikuje s našimi partnery a dodavateli.