Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

komperencni_model

 

kompetenční model

klíčové schopnosti, dovednosti a znalosti
k pracovní excelenci

ZÍSKEJTE SOUHRN KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ,
KTERÉ STOJÍ ZA MIMOŘÁDNÝMI PRACOVNÍMI VÝKONY.

Naše řešeníVariabilita řešení při designování kompetenčního modelu.

Propojení s personální strategií.

Zavedení komplexního systému hodnocení podle kompetencí.

KdyPři přechodu na novou strategii.

V situaci řízení výkonnosti pracovníků.

Při evaluaci rozvojových programů.

VýhodyNástroj zasahující řadu personálních procesů (výběr, rozvoj, hodnocení).

Návaznost na strategické, obchodní a organizační cíle.

Srozumitelný nástroj rozvoje pracovníků.