Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Forma a rozsah

1denní či 2denní.

Interaktivní forma kurzu.

Nácvik vedení prezentace.

Individuální přístup.

Prezentační tipy.

Running sports | Giftofvision , Sneakers search engine