Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Obsah

Stanovení cílů a volba priorit.

Kategorizace úkolů a činností dle důležitosti.

Paretův princip 20 : 80 %.

Vyvažování osobních rolí.

Multitasking aneb jak neumíme pracovat s vůlí.

Plánování dne, týdne, dlouhodobých úkolů a aktivit.

Efektivní organizace práce.